Podatek VAT a karta paliwowa

Podatek VAT a karta paliwowa

Zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunału Unii Europejskiej z dnia 15 maja br. o sygn. C-235/18 odliczenie podatku VAT od kart paliwowych jest niemożliwe w sytuacji kiedy ich dostawcą nie jest koncernem paliwowym.

Przed Europejskim Trybunałem UE zapał wyrok w sprawie austriackiej spółki Vega International, która wydawała imienne karty paliwowe m.in. kierowcom polskiej spółki zależnej Vega Poland. Następnie spółka austriacka dostawała faktury VAT od użytkowników kart paliwowych. Na sam koniec łańcucha podatkowego austriacka spółka pod koniec każdego miesiąca re fakturowała faktury VAT na zależną polską spółkę, która występowała do organów podatkowych o zwrot podatku VAT.

Zgodnie z wyrokiem nie można odliczyć podatku VAT w sytuacji kiedy w obrocie kartami paliwowymi występują trzy podmioty takie jak: koncern paliwowy, podmiot udostępniający karty paliwowe oraz ich użytkownicy. Jeżeli mamy do czynienia z wystąpieniem tych trzech podmiotów to zachodzi stosunek bezgotówkowego kredytowania w związku z czym mamy usługę finansową, która nie uprawnia do odliczenia podatku VAT. Firma, która korzysta z usług podmiotów udostępniających karty paliwowe jak i sam podmiot są zobowiązane do płacenia podatku VAT.

Wyrok nie dotyczy natomiast kart paliwowych udostępnianych od koncernów paliwowych.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej daje możliwość organom podatkowym do kwestionowania przyszłych rozliczeń podatkowych podmiotów udostępniających karty paliwowe jak również ich użytkowników.

W związku z powyższym zalecane jest przeanalizowanie umów dotyczących kart paliwowych pod kątem w/w wyroku. Należy zaznaczyć, że ewentualne decyzje organów podatkowych będą wydawane po przeanalizowaniu indywidualnego stanu faktycznego. Decyzja organu podatkowego o niemożliwości odliczenia podatku VAT nie może zostać wydana poprzez powołanie się jedynie na wyrok Europejskiego Trybunału Unii Europejskiej.

Dodatkowo w najbliższych dniach można spodziewać się wydania interpretacji ogólnej Ministra Finansów w oparciu o w/w wyrok.

Źródło: www.koben.pl