Wyrok TSUE – czy zmienią się wytyczne w sprawie zaświadczenia A1 ?

Wyrok TSUE – czy zmienią się wytyczne w sprawie zaświadczenia A1 ?

W wyroku C-477/17 z dnia 24 stycznia 2019 r. TSUE orzekł, że obywatele państw trzecich, nie zamieszkujący w UE, lecz przebywający i pracujący tymczasowo w obrębie Unii na rzecz pracodawcy mającego siedzibę w danym państwie członkowskim, mają prawo, zgodnie z art. 1 rozporządzenia nr 1231/2010, korzystać ze stosowania rozporządzeń nr 883/2004 i 987/2009 (ubezpieczenia społecznego), o ile „legalnie zamieszkują” na terytorium danego państwa członkowskiego. Zdaniem TSUE o „legalnym zamieszkiwaniu na terytorium danego państwa członkowskiego” w rozumieniu rozporządzenia nie decyduje ani długość pobytu, ani fakt, że obywatele ci zachowują zwykły ośrodek swych interesów życiowych w państwie trzecim. Obywatele państw trzecich, którzy zostali przyjęci w celu wykonywania pracy, nawet tymczasowo, w danym państwie członkowskim, zgodnie z zasadą równego traktowania w zakresie działów zabezpieczenia społecznego, mogą podlegać przepisom unijnym nie posiadając certyfikatu rezydencji kraju członkowskiego i tym samym uzyskać zaświadczenie A1.

ZUS nie zajął jeszcze stanowiska w kwestii wydawania zaświadczenia A1 po wyroku TSUE.

Źródło: www.pisil.pl