A1 bez zmian po wyroku TSUE

A1 bez zmian po wyroku TSUE

W styczniu br. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-127/17 Balandin, dotyczący kwestii wydawania zaświadczeń A1 obywatelom krajów trzecich oraz badania legalności pobytu tych osób w państwie członkowskim, w szczególności zaś sprawdzania ośrodka interesów życiowych.
 
Według wielu ekspertów wyrok ten mógł zmienić podejście organów wydających zaświadczenia A1 w kontekście konieczności badania miejsca zamieszkania obywatela kraju trzeciego oraz wymagania przez polski ZUS certyfikatu rezydencji podatkowej jako elementu niezbędnego do wydania A1.

Mając na uwadze wątpliwości, czy wyrok TSUE zmieni coś w zasadach wydawania zaświadczeń A1 dla cudzoziemców, wystąpiliśmy z zapytaniem do prezes ZUS. Dziś otrzymaliśmy odpowiedź, z której wynika, że:

(…) Wyrok wydany 21.01.2019 roku przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-127/17 Balandin nie wnosi nowych treści odnośnie do zasad wydawania od 2 maja 2018 roku zaświadczeń A1 dla obywateli państw trzecich.
(…) Z wyroku nie wynika, że każdy obywatel państwa trzeciego zatrudniony w jednym państwie członkowskim może od razu po uzyskaniu dokumentu pobytowego być delegowany przez pracodawcę do wykonywania prac do innego państwa członkowskiego.

Szczegółowe informacje TUTAJ .

Źródło: www.zmpd.pl


Poprzedni komunikat:

W wyroku C-477/17 z dnia 24 stycznia 2019 r. TSUE orzekł, że obywatele państw trzecich, nie zamieszkujący w UE, lecz przebywający i pracujący tymczasowo w obrębie Unii na rzecz pracodawcy mającego siedzibę w danym państwie członkowskim, mają prawo, zgodnie z art. 1 rozporządzenia nr 1231/2010, korzystać ze stosowania rozporządzeń nr 883/2004 i 987/2009 (ubezpieczenia społecznego), o ile „legalnie zamieszkują” na terytorium danego państwa członkowskiego. Zdaniem TSUE o „legalnym zamieszkiwaniu na terytorium danego państwa członkowskiego” w rozumieniu rozporządzenia nie decyduje ani długość pobytu, ani fakt, że obywatele ci zachowują zwykły ośrodek swych interesów życiowych w państwie trzecim. Obywatele państw trzecich, którzy zostali przyjęci w celu wykonywania pracy, nawet tymczasowo, w danym państwie członkowskim, zgodnie z zasadą równego traktowania w zakresie działów zabezpieczenia społecznego, mogą podlegać przepisom unijnym nie posiadając certyfikatu rezydencji kraju członkowskiego i tym samym uzyskać zaświadczenie A1.

ZUS nie zajął jeszcze stanowiska w kwestii wydawania zaświadczenia A1 po wyroku TSUE.

Źródło: www.pisil.pl