Niemcy – pojazdy do 3,5 t muszą prowadzić kontrollbuchy 28 dni wstecz

Niemcy – pojazdy do 3,5 t muszą prowadzić kontrollbuchy 28 dni wstecz

Zgodnie z § 1, ust. 1, pozycja 1 niemieckiego Rozporządzenia w sprawie realizacji Ustawy dotyczącej załóg pojazdów mechanicznych (Fahrpersonalverordnung) kierowcy pojazdów, których ciężar całkowity wraz z przyczepą/naczepą wynosi więcej niż 2,8 t, a maksymalnie 3,5 t, zobowiązani są do dokumentowania czasu jazdy, przerw, innego czasu pracy i odpoczynku w myśl § 1, ust. 6 powyższego Rozporządzenia.

Dotyczy to nie tylko czasu pracy na terytorium Niemiec, ale również na terytorium innych państw.

Obowiązek dokumentacji oznacza, że kierowcy pojazdów o masie powyżej 2,8 t i mniejszej niż 3,5 t, w których nie jest zamontowany tachograf, muszą zgodnie z § 1, ust. 6 Rozporządzenia, w połączeniu z § 17 Ustawy o czasie pracy (Arbeitszeitgesetz) – o ile nie są objęci wyjątkami uregulowanymi w Rozporządzeniu – codziennie zapisywać czas jazdy, wszelkie inne czasy pracy, przerwy i okresy odpoczynku.

W momencie przeprowadzania kontroli drogowej, kierowca pojazdu o DMC powyżej 2,8 t i nie wyższej niż 3,5 t, zobowiązany jest do okazania zapisów bieżących oraz za 28 dni poprzedzające dzień kontroli. W przypadku, gdy kierowca nie prowadził pojazdu, powinien okazać zaświadczenie o dniach wolnych, zgodnie z § 20, ust. 1 Rozporządzenia w sprawie realizacji Ustawy dotyczącej załóg pojazdów mechanicznych.

Źródło: www.koben.pl