Pakiet Mobilności uchwalony - aktualizacja 12.04.

Pakiet Mobilności uchwalony - aktualizacja 12.04.

Choć PE na ostatniej sesji plenarnej w Brukseli poparł propozycje nowych regulacji ws. objęcia przewoźników przepisami o delegowaniu, te regulacje nie zostaną przyjęte w obecnej kadencji PE, bo nie ma na to czasu. To korzystny scenariusz dla Polski i krajów regionu.

Europoseł K.Złotowski zaznaczył, że do propozycji przepisów wróci zapewne przyszły PE. "Musi się jednak ukształtować nowy europarlament, nowa komisja, muszą zostać wybrani nowi sprawozdawcy, a to wszystko potrwa. (...) To sukces, bo krajom Europy Środkowej i Wschodniej zależy, żeby te przepisy nie zostały przyjęte w obecnym kształcie" - wskazał. Więcej TUTAJ .

Źródło: www.gospodarkamorska.pl


04.04.2019r. Pakiet Mobilności został przyjęty przez Parlament Europejski.

Mimo sprzeciwu polskich europarlamentarzystów, przewagą 15 głosów przeszła najbardziej restrykcyjna dla polskiej branży międzynarodowego transportu drogowego wersja Pakietu Mobilności.

Jak informuje przedstawiciel Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce w Brukseli:

- w przypadku kabotażu przegłosowano obowiązek powrotu do domu z samochodem po wykonaniu kabotażu, który będzie dozwolony tylko przez trzy dni.

- kierowca będzie mógł wykonać w danym kraju kabotaż, ale dopiero po przerwie trwającej 60 godzin (zacznie się liczyć od momentu powrotu ciężarówki do kraju pochodzenia).

- raz na cztery tygodnie samochody będą musiały wrócić do domu.

Posłowie nie głosowali poszczególnych poprawek (było ich 1400), lecz blokowo. Polscy europosłowie uważają to za złamanie przepisów i będą skarżyć taką formę przyjęcia Pakietu Mobilności do TSUE.

Przyjęte przez PE propozycje będą teraz przedmiotem negocjacji z krajami członkowskimi UE i Komisją Europejską. Z tych rozmów ma wyłonić się ostateczny kształt przepisów. Więcej TUTAJ (źródło: www.zmpd.pl ).

Mało prawdopodobnym jest jednak, aby negocjacje trójstronne rozpoczęły się przed ustanowieniem nowej Komisji Europejskiej i Parlamentu, a tym samym aby regulacje ostateczne weszły w życie przed 2022 r. (źródło: www.pisil.pl).


Parlament Europejski odrzucił w środę 3 kwietnia wniosek m.in. polskich europosłów w sprawie wykreślenia z porządku sesji plenarnej głosowań nad poprawkami do propozycji dotyczących przewoźników drogowych.

Oznacza to, że w czwartek 04.04. pod głosowania plenarne poddanych zostanie ponad tysiąc poprawek, które zgłoszone zostały do propozycji regulacji. Większość poprawek przygotowali polscy deputowani. Więcej TUTAJ .

Źródło: www.zmpd.pl


Europarlament nie ustaje w dążeniu do przyjęcia ostatecznej wersji Pakietu Mobilności w kończącej się kadencji.

Ten ważny dla branży transportowej temat został wycofany z programu obrad posiedzenia z 27 marca. Wróci jednak już w przyszłym tygodniu - w czwartek 4 kwietnia - na sesję plenarną. Dwa dni wcześniej, 2 kwietnia, tysiącami poprawek zajmą się europosłowie Komisji Transportu TRAN (dodatkowe informacje TUTAJ ).

Z nieoficjalnych informacji, jakie uzyskało ZMPD wynika, że na posiedzenie plenarne mogą trafić z TRAN-u tylko te poprawki, które uzyskają 1/3 poparcia. Może się więc okazać, że 4 kwietnia parlament dostanie do głosowania wszystkie wniesione do Komisji poprawki.

Źródło: www.zmpd.pl


Dotychczas informowaliśmy:

Konferencja Przewodniczących Parlamentu Europejskiego 14 lutego 2019 r. podjęła decyzję o nieprzekazywaniu Pakietu Mobilności na marcową sesję plenarną, czego domagali się posłowie z kilku krajów Europy Zachodniej.

Jednocześnie postanowiono, aby prace nad zbiorem przepisów dotyczących międzynarodowego transportu drogowego toczyły się dalej w Komisji Transportu i Turystyki TRAN, która w styczniu 2019 r. podjęła już - nieudaną - próbę ich przegłosowania. Decyzja ta może de facto oznaczać, że prace nad Pakietem Mobilności zostaną wznowione dopiero po majowych eurowyborach.

Dla międzynarodowych przewoźników drogowych to dobra wiadomość. Istniało bowiem zagrożenie, że państwa Europy Zachodniej będą za wszelką cenę dążyły do przeforsowania jeszcze w tej kadencji PE rozwiązań, które uniemożliwią uczciwe konkurowanie na wspólnym rynku.

Źródło: www.zmpd.pl