PSPD - rozszerzenie projektu szkoleniowego o kat. D - aktualizacja 19.02.

PSPD - rozszerzenie projektu szkoleniowego o kat. D - aktualizacja 19.02.

Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych informuje, że uzyskało zgodę na rozszerzenie współfinansowanego ze środków unii europejskiej projektu „Kompetentne kadry pomorskiego sektora TSL” o możliwość przeprowadzenia w ramach projektu kursu kat. D oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.
 
Do projektu mogą zgłosić się osoby, które:

a) zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa pomorskiego;

b) mają ukończone 25 lat;

c) są pracownikami mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa;

d) są posiadaczami prawa jazdy kat. C

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby powyżej 25 roku życia o niskich kwalifikacjach, kobiety, osoby powyżej 50 roku życia oraz osoby niepełnosprawne.

O zakwalifikowaniu się do projektu uczestnik zostanie poinformowany osobnym mailem lub sms.

 

Formularz zgłoszeniowy (do pobrania TUTAJ ) należy dostarczyć osobiście bądź przesłać pocztą na adres Biura Obsługi Projektu:

Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych

ul. Hutnicza 1, 81-212 Gdynia