Węgry - nowy wymóg dokumentacyjny - aktualizacja 05.02.

Węgry - nowy wymóg dokumentacyjny - aktualizacja 05.02.

W ostatnich dniach zaczyna robić się głośno o nowych wymogach dotyczących dokumentacji pojazdów drogowych, jakie obowiązują na Węgrzech. Tamtejsze służby kontrolne żądają bowiem od naszych kierowców okazywania, oprócz dowodu rejestracyjnego, również zaświadczenia o przeprowadzeniu badania technicznego, wydanego przez diagnostę. Szczegółowe informacje TUTAJ .

Źródło: www.etransport.pl


W załączeniu przekazujemy Państwu odpowiedź na pismo ZMPD skierowane do Ministerstwa Infrastrutkury, a dotyczące problemów na Węgrzech. MI uzyskało oficjalne informacje od strony węgierskiej potwierdzające konieczność posiadania w pojeździe zaświadczeń o przeprowadzonych badaniach technicznych pojazdów wydawnaych przez polskie stacje kontorli pojazdów.

PISMO MI

Źródło: www.zmpd.pl


ZMPD zostało poinformowane przez przewoźników, że na Węgrzech zdarzyły się przypadki nakładania kar przez służby kontrolne za brak w pojeździe ,,międzynarodowego certyfikatu badania technicznego”. Kary nałożono, mimo że w dowodach rejestracyjnych znajdowały się pieczęci diagnostów, poświadczające ważność badań technicznych i dopuszczenie pojazdu do ruchu.

Z informacji otrzymanych od Węgierskiego Stowarzyszenia Przewoźników Międzynarodowych MKFE wynika, że podstawą wymagania przez tamtejsze służby zaświadczeń dotyczących badań technicznych w wersji papierowej jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii oraz uchylająca dyrektywę 2000/30/WE. Wedłg art. 7 dyrektywy państwa członkowskie UE mogą wymagać przechowywania w pojeździe takiej dokumentacji oraz udostępniania przez przedsiębiorcę i kierowcę pojazdu.

W związku z tym zalecamy wyposażenie pojazdów w zaświadczenie o przeprowadzeniu badania techniczego wydanego przez diagnostów na stacjach kontroli pojazdów.

Źródło: www.zmpd.pl