Ustalenia dot. zezwoleń Polska - Rosja na rok 2018 i 2019 - aktualizacja 28.12.

Ustalenia dot. zezwoleń Polska - Rosja na rok 2018 i 2019 - aktualizacja 28.12.

W dniach 11-12 grudnia 2018 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie polsko-rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych, podczas której uzgodniono wstępny kontyngent zezwoleń na 2019 rok.

Polscy przewoźnicy otrzymają łącznie 210 tys. zezwoleń, z czego 146 tys. zezwoleń na przewozy dwustronne/tranzytowe i 64 tys. zezwoleń do/z krajów trzecich.

Dodatkowo zwiększono wysokość kontyngentu zezwoleń na 2018 rok  odpowiednio o 6 100 zezwoleń na przewozy do/z krajów trzecich dla strony polskiej oraz 9 100 zezwoleń na przewozy dwustronne/tranzytowe dla strony rosyjskiej, z możliwością ich wykorzystania do 31 marca 2019 roku (UWAGA !!! Tylko te dodatkowe zezwolenia mają przedłużony do końca marca termin ważności !!!).

Pozostałe zezwolenia rosyjskie (z kontyngentu podstawowego 2018 ) mają termin ważności do 31.01.2019 r.

Źródło: www.zmpd.pl


29-30 października br. odbyło się posiedzenie polsko-rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. Międzynarodowych Przewozów Drogowych. W trakcie niezwykle trudnych, wielogodzinnych negocjacji nie udało się wypracować porozumienia dotyczącego wysokości kontyngentu zezwoleń zagranicznych na rok 2019.

Zgodnie z postulatami polskich przewoźników Polska zaproponowała obniżenie kontyngentu zezwoleń na rok 2019. Strona rosyjska z kolei dążyła do jego podwyższenia. Padły również propozycje przekazania dodatkowej puli zezwoleń jeszcze na rok 2018.

Rozmowy do późnych godzin wieczornych nie przyniosły jednak porozumienia odnośnie do wysokości kontyngentu zezwoleń na rok 2019, jak również dodatkowych zezwoleń, dla obu stron, na rok 2018.

Polska po raz kolejny poruszyła kwestie utrudnień w wykonywaniu przewozów na terenie Federacji Rosyjskiej. „Rosja to dla nas niepewny kierunek ze względu na liczne problemy” – podkreślił przewodniczący polskiej delegacji Bogdan Oleksiak, Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury. Jednym z nich jest nieprzestrzeganie przez rosyjskie służby kontrolne ustaleń wypracowanych podczas wcześniejszych spotkań Komisji Mieszanej.

Kolejne posiedzenie polsko-rosyjskiej Komisji Mieszanej odbędzie się tym razem w Polsce. Jego termin zostanie ustalony w najbliższym czasie.

Źródło: www.tlp.org.pl