Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

szkolenia

 INFORMACJA TELEFONICZNA

Tel. 58 663 23 22 lub 58 663 69 93 w. 54,

tel. kom. 500 473 105

e-mail: szkolenia@pspdgdynia.pl

Dział szkoleń: Katarzyna Romanowska​, Anna Dróżdż - Stromska

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca jest przeznaczona dla osób, które:

  • uzyskały  uprawnienia w kat. C, C1 po 10 września 2009 roku;

  • uzyskały uprawnienia w kat. D, D1 po 10 września 2008 roku;

  • zdały już egzamin państwowy z Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej

Zapisy i szkolenia prowadzimy na bieżąco.

 KOSZT KURSU

             800 zł

 CZAS TRWANIA KURSU

33 godziny zajęć teoretycznych oraz 2,5 godziny zajęć praktycznych. Szkolenie jest zakończone egzaminem państwowym.

 TERMINY  SZKOLENIA

          na bieżąco

 W RAMACH KURSU ZAPEWNIAMY

  • zajęcia teoretyczne prowadzone przez najlepszych wykładowców
  • zajęcia praktyczne na nowoczesnych pojazdach marki DAF LF, MAN TGL 
  • zajęcia praktyczne w warunkach specjalnych na autodromie Pomorze
  • wykwalifikowaną kadrę instruktorów, posiadającą duże doświadczenie na stanowisku kierowcy zawodowego
  • materiały dydaktyczne w postaci podręcznika z testami
  • nowoczesne sale wykładowe wyposażone w niezbędny sprzęt multimedialny
  • egzamin wewnętrzny sprawdzający wiedzę kursanta

WARUNKI UCZESTNICTWA

Celem zapisu na szkolenie należy przedłożyć:

  1. kartę zgłoszeniową uczestnika kursu (pobierz druk) 
  2. czytelną dwustronną kserokopię prawa jazdy
  3. zaświadczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy

Podstawa prawna:
Zgodnie z zapisami ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98 poz. 602), ustawy o transporcie drogowym (Dz. U 2001 nr 125 poz.1371) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy z 1 kwietnia 2010 r. kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przespieszonej podlegają osoby, które:

  •  uzyskały kategorię D1, D1+E, D lub D+E po 10 września 2008 roku 

  • uzyskały kategorię C1, C1+E, C lub C+E po 10 września 2009 roku