Busy przeładowane o ponad 4 tony

Busy przeładowane o ponad 4 tony

Inspektorzy Transportu Drogowego, którzy przeprowadzają kontrolne ważenia pojazdów mają ostatnio „szczęście” do niechlubnych rekordzistów. W ostatnim czasie zatrzymano kilka mocno przeładowanych samochodów dostawczych.

Gdańscy inspektorzy przeprowadzali rutynowe kontrole w piątek, 11 maja. Skupili się głównie na pojazdach o masie całkowitej do 3,5 tony, których to gabaryty umożliwiają niezgodny z prawem przewóz ładunków. Ważenia potwierdziły tę tezę. Trzy najcięższe zatrzymane pojazdy ważyły odpowiednio 6,7 tony, 7,1 i 8,1 tony. W każdym przypadku były to pojazdy o dmc do 3,5 tony, a w przypadku najcięższego pojazdu dopuszczalna ładowność została określona w dowodzie rejestracyjnym na zaledwie 253 kg, a waga ładunku, znajdującego się w aucie wyniosła aż 4,5 tony. Nacisk jednej z osi to aż 5,8 tony.

Kolejnego rekordzistę namierzyli inspektorzy ze Szczecina. Rzeczywista masa całkowita pojazdu zarejestrowanego do 3,5 tony wynosiła aż 8 ton. Pojazd był zatem przeładowany o 4,5 tony. Kierowcy zakazano dalszego wykonywania przewozu do czasu doprowadzenia pojazdu do stanu normatywnego, czyli przeładowania nadmiaru przewożonego ładunku, co wiązało się z jego niemal całkowitym rozładunkiem. W związku z przekroczeniem dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz jego ładowności, jak również za brak dowodu rejestracyjnego pojazdu, kierującego ukarano mandatami karnymi w łącznej kwocie 550zł.

Duża liczba przeładowanych busów to standard na polskich drogach. Odwaga kierowców i ich pracodawców w tym zakresie wynika m.in. z dość niskich potencjalnych kar za tego typu wykroczenie. Sankcje dotyczące kierowców to jedynie mandat karny na kwotę 500 zł. Zatrzymany przeładowany pojazd zostaje skierowany na parking administracyjny lub rozładowywany w pobliżu trasy. Wiele ze „złapanych” pojazdów następnego dnia wraca do wożenia zbyt dużych ładunków.

Źródło: www.truckfocus.pl