Komunikat dot. licencji międzynarodowych

W nawiązaniu do nieoficjalnej informacji przekazanej nam w dniu dzisiejszym przez GITD, informujemy że począwszy od 2 stycznia 2018r. wszystkie wnioski informacyjne dot. posiadanej licencji międzynarodowej na transport (wymiana taboru / zmiana nr rej / aktualizacja pojazdu) będą przyjmowane wyłącznie w oryginale.

 
Wnioski przesłane elektronicznie będą rozpatrywane jako niekompletne (z opcją pilnego dostarczenia oryginałów formularzy celem zamknięcia wniosku).
 
Docelowo druk IZDP zostanie zmieniony poprzez wykreślenie opcji przesłania wniosku drogą elektroniczną.
 
Prosimy o uwzględnienie tego faktu podczas składania wniosków licencyjnych do GITD/BTM.
 
PSPD.