DLACZEGO INSPEKCJA PODCZAS KONTROLI DROGOWEJ ŻĄDA KARTY KIEROWCY GDY POJAZD WYPOSAŻONY W TACHOGRAF ANALOGOWY ?

W ostatnim czasie nasiliły się sytuacje podczas kontroli drogowych kierowców gdy inspektor ITD żąda okazania karty kierowcy (do tachografu cyfrowego) nawet jeżeli kierowca zawsze jeździ tylko pojazdem wyposażonym w tachograf analogowy.

Podstawą w tym zakresie jest art. 87 pkt.1 ustawy o transporcie drogowym:

"1. Podczas wykonywania przewozu drogowego kierowca pojazdu samochodowego, z zastrzeżeniem ust. 4, jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać, na żądanie uprawnionego organu kontroli, kartę kierowcy, zapisy urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku oraz zaświadczenie, o którym mowa w art. 31 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92, poz. 879, z późn. zm.15) [...] "

Powyższy artykuł w brzmieniu nadanym ustawą jest interpretowany przez ITD w taki sposób, że kierowca który nie posiada karty kierowcy i nigdy nie będzie jej posiadał (bo będzie użytkownikiem pojazdów wyposażonych jedynie w tachograf analogowy) jest zmuszony wystąpić do PWPW o kartę kierowcy aby nie narazić się na karę ze strony Inspekcji i tym samym spełnić wymóg ustawowy związany z procedurą kontroli drogowej.

Przesłanką dla wymogu posiadania karty kierowcy jest również sprawdzenie przez ITD czy kierowca, poza okresem prowadzenia pojazdu wyposażonego w tachograf analogowy, prowadził pojazd wyposażony w tachograf cyfrowy.

Informację jak zdobyć kartę kierowcy uzyskają Państwo na stronie www.tachograf.pwpw.pl