Kwalifikacja wstępna

szkolenia

 INFORMACJA TELEFONICZNA

Tel. 58 663 23 22 lub 58 663 69 93 w. 54,

tel. kom. 500 473 105

e-mail: szkolenia@pspdgdynia.pl

Dział szkoleń: Katarzyna Romanowska​, Anna Dróżdż - Stromska

Kwalifikacja wstępna jest przeznaczona dla tych kierowców, którzy chcą zająć się zawodowo przewozem rzeczy lub osób. Kwalifikacja wstępna (pełna) dotyczy osób w przedziale wiekowym:

 • 18 – 21 lat – dla kat. C

 • 21 – 23 lata – dla kat D

Zapisy i szkolenia prowadzimy na bieżąco.

 KOSZT KURSU

              4200 zł

 CZAS TRWANIA KURSU

280 godzin - 260 godzin teoretycznych, 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym oraz 4 godziny zajęć praktycznych w warunkach specjalnych. Szkolenie jest zakończone egzaminem państwowym.

 TERMINY  SZKOLENIA

          na bieżąco

 W RAMACH KURSU ZAPEWNIAMY

 • zajęcia teoretyczne prowadzone przez najlepszych wykładowców
 • zajęcia praktyczne na nowoczesnych pojazdach marki DAF LF, MAN TGL 
 • zajęcia praktyczne w warunkach specjalnych na autodromie Pomorze
 • wykwalifikowaną kadrę instruktorów, posiadającą duże doświadczenie na stanowisku kierowcy zawodowego
 • materiały dydaktyczne w postaci podręcznika z testami
 • nowoczesne sale wykładowe wyposażone w niezbędny sprzęt multimedialny
 • egzamin wewnętrzny sprawdzający wiedzę kursanta

WARUNKI UCZESTNICTWA

Celem zapisu na szkolenie należy przedłożyć:

 1. kartę zgłoszeniową uczestnika kursu (pobierz druk) 
 2. czytelną dwustronną kserokopię prawa jazdy
 3. zaświadczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy

Podstawa prawna:
Zgodnie z zapisami ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98 poz. 602), ustawy o transporcie drogowym (Dz. U 2001 nr 125 poz.1371) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy z 1 kwietnia 2010 r. kwalifikacji wstępnej podlegają osoby, które:

 •  uzyskały kategorię D1, D1+E, D lub D+E po 10 września 2008 roku 

 • uzyskały kategorię C1, C1+E, C lub C+E po 10 września 2009 roku