Komisja

W dniu 21.05.2015 r. Walne Zgromadzenie PSPD wybrało Komisję ds. Przewozu Kontenerów w składzie:
Przewodniczący - Sławomir Stróżyk
Wiceprzewodniczący - Wiktor Józefowicz
Członek - Janusz Burek
Członek - Tadeusz Lange
Członek - Adam Ostrowski
Członek - Roman Tuczyński