Szkolenia kierowców w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR)

szkolenia

INFORMACJA TELEFONICZNA

Tel. 58 663-23-22, 58 663-69-93 w.54, tel. kom. 500 473 105
e-mail:szkolenia@pspdgdynia.pl
Dział Szkoleń:  Anna Dróżdż - Stromska

WARUNKI PRZYJĘCIA
  1. ukończone 21 lat
  2. posiadanie prawa jazdy

Dokumenty, które należy złożyć aby zapisać się na kurs:

  1.  kserokopię prawa jazdy
  2.  dowód wpłaty
  3.  aktualna, kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, wykonana na jednolitym jasnym tle ( głowa w pozycji  frontalnej )
  4.  druk zgłoszeniowy (pobierz druk)

KURS PODSTAWOWY ADR ( WSZYSTKICH KLAS)

Przeszkolenie powinny odbyć kierowcy pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. Głównym celem szkolenia jest zapoznanie kierowców z głównymi rodzajami zagrożeń występujących podczas przewozu towarów niebezpiecznych, działaniami zapobiegawczymi oraz czynnościami, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku. Ponadto szkolenie będzie obejmować takie zagadnienia, jak zasady oznakowania pojazdu, ładowanie oraz rozładowywanie pojazdu.

UWAGA: Zgodnie z obowiązującymi przepisami umowy ADR  oraz ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, pozostałe osoby, których obowiązki dotyczą przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (np. osoby uczestniczące w przewozie jako członkowie załogi pojazdu, pracownicy dokonujący załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych, pracownicy firm spedycyjnych lub transportowych zajmujących się przewozem materiałów niebezpiecznych) muszą być przeszkolone odpowiednio do ich obowiązków. Szkolenia dla tych osób są u nas także organizowane.

CZAS TRWANIA KURSU

3 dni (pon. wt. śr. - zajęcia teoretyczne i praktyczne ) godz. 9.00 - 16.00

KOSZT KURSU

Koszt szkolenia wynosi 399 zł. 

Dla członków Stowarzyszenia 10% zniżka

TERMINY KURSU

Najbliższy termin kursu:    25.11 - 27.11.2019 r.
Następny termin kursu:     27.12 - 29.12.2019 r.  

EGZAMIN

Egzamin jest przeprowadzany po kursie, następnego dnia. 
 

Szkolenia odbywają się w nowoczesnej sali wykładowej wyposażonej w niezbędne urządzenia multimedialne. Wykłady prowadzą osoby o najwyższych kwalifikacjach z wymaganego zakresu tematycznego. Gwarantujemy niezbędne materiały dydaktyczne. Egzamin w cenie kursu.

KURS DOKSZTAŁCAJĄCY ADR

Szkolenie organizowane jest w regularnych odstępach czasu ma na celu uaktualnienie wiedzy kierowców. Obejmuje nowe rozwiązania techniczne, prawne oraz dotyczące właściwości towarów. Raz na 5 lat kierowca powinien wykazać, że w ciągu roku poprzedzającego termin ważności zaświadczenia ukończył on szkolenie doskonalące i zdał wymagany egzamin, co powinno być potwierdzone odpowiednim wpisem do jego zaświadczenia, dokonanym przez właściwą władzę lub jednostkę upoważnioną przez tę władzę. Nowy okres zaświadczenia rozpoczyna swój bieg od daty upływu aktualnego terminu ważności.

CZAS TRWANIA KURSU

2 lub 3 dni ( do wyboru ) 

Najbliższy termin kursu:    25.11 - 27.11.2019 r. 
Następny termin kursu:     27.12 - 29.12.2019 r.

KOSZT KURSU

Koszt szkolenia wynosi 349 zł.

Dla członków Stowarzyszenia 10% zniżka

EGZAMIN

Egzamin jest przeprowadzany po kursie, następnego dnia. 
 

Szkolenia odbywają się w nowoczesnej sali wykładowej wyposażonej w niezbędne urządzenia multimedialne. Wykłady prowadzą osoby o najwyższych kwalifikacjach z wymaganego zakresu tematycznego. Gwarantujemy niezbędne materiały dydaktyczne. Egzamin w cenie szkolenia.

KURS SPECJALISTYCZNY ADR W ZAKRESIE PRZEWOZU W CYSTERNACH

Specjalistyczne szkolenie kursowe w zakresie przewozu w cysternach powinni przejść kierowcy pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w cysternach stałych lub odejmowalnych o pojemności powyżej 1 m³, kierowcy pojazdów - baterii o pojemności całkowitej powyżej 1 m³ oraz kierowcy pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w kontenerach-cysternach, cysternach przenośnych lub MEGC, o pojemności jednostkowej powyżej 3 m³ na jednostkę transportową.

CZAS TRWANIA KURSU

2 dni  (pt. sob.- zajęcia teoretyczne i praktyczne)

Najbliższy termin kursu:   29.11.2019 r.
Następny termin kursu:   styczeń 2020 r.

 KOSZT KURSU

Koszt szkolenia wynosi 299 zł. / przedłużenie 249 zł. 
 

EGZAMIN

Egzamin  następnego dnia, po kursie.

 

KURS SPECJALISTYCZNY ADR W ZAKRESIE PRZEWOZU MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH KLASY 1

Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu na uprawnienia ADR na przewóz towarów niebezpiecznych klasy 1 w zakresie krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego (materiały niebezpieczne wybuchowe). Uprawnienia ważne przez 5 lat.

CZAS TRWANIA KURSU

1 dzień 
Najbliższy termin kursu:  30.11.2019 r.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie uprawnień podstawowych ADR.

 KOSZT KURSU

Koszt szkolenia wynosi 299 zł./ przedłużenie 249 zł.
 

EGZAMIN

Egzamin jest przeprowadzany następnego dnia po kursie.  

 

KURS SPECJALISTYCZNY ADR W ZAKRESIE PRZEWOZU MATERIAŁÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH KLASY 7

Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu na uprawnienia ADR na przewóz towarów niebezpiecznych klasy 7 w zakresie krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego (materiały niebezpieczne promieniotwórcze). Uprawnienia ważne przez 5 lat.

CZAS TRWANIA KURSU

1 dzień 
Najbliższy termin kursu: do uzgodnienia dla grup co najmniej 5 osobowych 
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie uprawnień podstawowych ADR.

 KOSZT KURSU

Koszt szkolenia wynosi 299 zł./ przedłużenie 249 zł. 
 

EGZAMIN

Egzamin jest przeprowadzany następnego dnia po kursie.

 

Szkolenia odbywają się w nowoczesnej klimatyzowanej sali wykładowej wyposażonej w niezbędne urządzenia multimedialne. Wykłady prowadzą osoby  o najwyższych kwalifikacjach z wymaganego zakresu tematycznego. Gwarantujemy niezbędne materiały dydaktyczne. Egzamin w cenie szkolenia.

Instrukcja dla załogi pojazdu (ADR)
>> pobierz instrukcję

 

SZKOLENIA  WYJAZDOWE

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia ADR oraz przeprowadzenia egzaminu w siedzibie przedsiębiorcy zgłaszającego co najmniej dziesięciu pracowników. W tej sprawie prosimy o bezpośredni kontakt z Panią Anną Dróżdż-Stromską.

 

Podstawa prawna:

Umowa ADR, Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 29 maja 2012r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu  przewozu towarów niebezpiecznych ( Dz.U. 2012r., poz.619 )