Zarząd

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Prezes Zarządu - Tomasz Rejek

Z-ca Prezesa - Wiesław Frolików

Skarbnik - Józef Stróżyk

Sekretarz - Roman Kaczor

Członek Zarządu - Krystyna Gucwa

Członek Zarządu - Marian Kempa

Członek Zarządu - Zdzisław Kordel

 

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca - Ewa Bagińska

Członek - Krzysztof Kott

Członek - Janusz Burek

 

KOMISJA DS. PRZEWOZU KONTENERÓW

Sławomir Stróżyk

Janusz Burek

Tadeusz Lange

Adam Ostrowski

Roman Tuczyński