Opłaty autostradowe i zwrot VAT

www.transpass.eu

e-mail: k.wezel@transpass.eu lub d.drygalski@transpass.eu

Gdynia
tel.: 58 625 91 62, tel.: 58 621 07 52