Wydaje się, że spotkanie w ministerstwie zakończyło wewnątrzśrodowiskowy dialog na temat zabezpieczeń finansowych działalności transportowej, na którym  postulowano stosowanie polisy OCP jako dokumentu gwarancyjnego (natomiast środowiska związane z OZPTD - optowały za poszukiwaniem nowego produktu ubezpieczeniowego, który sprosta enigmatycznym wymogom rozporządzenia 1071/2009). W efekcie ustalono, że roczne sprawozdanie finansowe, gwarancja bankowa i polisa ubezpieczenia zawodowego OCP będą dawać możliwość potwierdzania zdolności finansowej przewoźnika.

Nowy kodeks celny, który obowiązuje na Ukrainie od 1 czerwca br. ma za zadanie przyspieszyć i unowocześnić odprawy celne towarów. Wprowadza on rozwiązania,  z których najważniejszym jest skrócenie maksymalnego czasu odprawy celnej do 4 godzin licząc od momentu rozpoczęcia procedury w porównaniu do dotychczasowego czasu odprawy mogącej trwać nawet do 24 godzin. Oprócz prawa do ew.

Kierowcy przegrywają w sądach z Inspekcją Transportu Drogowego w sprawach dotyczących nieopłacenia e-myta za korzystanie z dróg. Kary wynoszą 3 tys. zł, ale do tego dochodzą jeszcze koszty sądowe.

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie trafiają liczne odwołania od decyzji Inspekcji Transportu Drogowego z pierwszych tygodni obowiązywania nowego systemu poboru opłat. Wtedy to zatrzymywano największą liczbę kierowców, którzy nie opłacili e-myta. Pierwsze wyroki już zapadły.

Zasadniczą zmianą wprowadzoną przez znowelizowaną ustawę o transporcie drogowym (z dnia 18 sierpnia 2011 r.), która weszła w życie 1 stycznia 2012 r., jest rozłożenie odpowiedzialności za naruszenie obowiązków lub warunków transportu między firmę wykonującą usługę przewozową, kierowcę, zarządzającego transportem w przedsiębiorstwie i inne osoby wykonujące czynności związane z przewozem. Dla przykładu kierowca, spedytor czy załadowca mogą być ukarani mandatem w maksymalnej wysokości 2000 złotych.

Akta osobowe pracowników to dokumenty których żąda w pierwszej kolejności Inspektor Pracy w czasie kontroli. Obowiązek prowadzenia akt osobowych pracownika nakłada na pracodawcę art. 94 pkt 9 Kodeksu Pracy.

Zasadniczą zmianą wprowadzoną przez znowelizowaną ustawę o transporcie drogowym (z dnia 18 sierpnia 2011 r.), która weszła w życie 1 stycznia 2012 r., jest rozłożenie odpowiedzialności za naruszenie obowiązków lub warunków transportu między firmę wykonującą usługę przewozową, kierowcę, zarządzającego transportem w przedsiębiorstwie i inne osoby wykonujące czynności związane z przewozem. Dla przykładu posiadacz certyfikatu kompetencji zawodowych może być ukarany grzywną w maksymalnej wysokości 2000 złotych.

KOMUNIKAT Z 01.02.2012:

Do prowadzących pojazdy nadal trzeba stosować także kodeksową porę nocną, choć od 2012 roku do przepisów dla tej grupy zawodowej wprowadzono odrębne określenie tej pory wynoszącej cztery godziny. Obowiązują ich zatem dwie definicje pory nocnej i na dodatek należy je stosować uzupełniająco.
Jakie limity obowiązują obecnie ?

A. Prezydent Ukrainy podpisał ustawę dotyczącą wprowadzenia zmian w niektórych przepisach na Ukrainie dotyczących odpowiedzialności za naruszenia w sferze działalności ekonomicznej. To prawo weszło w życie 17.01.2012 r. i wprowadziło zmiany m. innymi w Kodeksie Celnym Ukrainy. W szczególności zamiany dotyczą art. 352 Kodeksu Celnego, gdzie zostały zwiększone kary za naruszenie przepisów  celnych.

W nawiązaniu do konferencji, która odbyła się 11.01. br. przedstawiamy wnioski i przemyślenia będące rezultatem zoorganizowanej konferencji:
Na spotkaniu przypomniano i potwierdzono informacje będące przedmiotem konferencji "Nowe wymagania wobec przewoźników „Co czeka Twoją firmę transportową po 4 grudnia 2011 roku.” , która odbyła się 18.10.2011r. (opisane w komunikacie tutaj )

Strony