Na stronie francuskiego Ministerstwa Środowiska, Energii i Morza zamieszczone zostały dokumenty i informacje dotyczące delegowania pracowników. Są one sporządzone w 8 językach, w tym w języku polskim. 16 czerwca br. Komisja Europejska podjęła kroki prawne w stosunku do Francji  i Niemiec z uwagi na konsekwencje wprowadzenia regulacji w kwestii płacy minimalnej dla sektora transportu drogowego.

1 lipca 2016 r. wejdą w życie nowe postanowienia Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu (SOLAS), które dotyczą ważenia kontenerów.

Zgodnie z tymi nowymi regulacjami nadawca ładunku musi zweryfikować masę kontenera przeznaczonego do transportu drogą morską przed załadowaniem go na statek. Dla przewoźników drogowych oznacza to, że teoretycznie zleceniodawcy powinni przekazywać bardziej rzetelne informacje na temat masy kontenerów zlecanych do przewozu z/do portu (źródło: www.zmpd.pl).

Na czerwiec, Profesor Zdzisław Kordel przewiduje, że średni koszt 1 wozokilometra wyniesie 3,46 zł (0,79 EUR), co oznacza, że będzie to wyższy koszt niż w miesiącach ubiegłych, ale i tak niższy w porównaniu do średniomiesięcznego kosztu 1 km w 2014 roku.

W czerwcu została uruchomiona nowa strona internetowa dotycząca płacy minimalnej w Europie www.placaminimalna.eu. Idea, jaka przyświecała od początku prac nad serwisem, to stworzenie kompendium wiedzy na temat płacy minimalnej w poszczególnych krajach Unii Europejskiej.

ZMPD informuje o decyzji administracji francuskiej znoszącej kary za odbiór przerw w czasie jazdy pojazdu w podwójnej obsadzie. Procedura ta nie była zgodna z wytycznymi Komisji Europejskiej w powyższej kwestii. Przedsiębiorstwa, które zostały niesłusznie ukarane, mogą ubiegać się o zwrot kosztów. Więcej TUTAJ (źródło: www.zmpd.pl).

- Nie boimy się przepisów dotyczących dobrej reputacji, bo robimy wszystko, by mieć ją jak najlepszą. Należy jednak powstrzymać pośpiech przy pracach nad projektem ustawy w tym zakresie – mówił  prezes ZMPD Jan Buczek na posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej obradującej 8 czerwca 2016 r. nad nowelizacją ustawy o transporcie drogowym.

O tym, że jest szansa na wpisanie gdyńskiej Drogi Czerwonej na listę dróg, w których budowie pomoże państwo, mówił w środę wieczorem w Gdańsku wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit. Droga czerwona może znacznie poprawić dojazd do gdyńskiego portu.

Polskie firmy i zwykli użytkownicy internetu dołączają do grona światowych ofiar zdumiewająco podstępnych ataków hakerskich. Wielu z poszkodowanych decyduje się na współpracę z cyberprzestępcami i płaci okupy… za dostęp do własnych komputerów.

Przypominamy, że od 1 maja 2016r. wchodzi w życie Unijny Kodeks Celny. Jego postanowienia będą miały zastosowanie od 1 maja 2016 r., gdy odnoszące się do UKC akty delegowane i wykonawcze zostaną przyjęte i wejdą w życie. Do 1 maja 2016 r. zastosowanie ma Wspólnotowy Kodeks Celny i przepisy wykonawcze do niego.

Zakaz ruchu pojazdów powyżej 24 t dmc w Gdańsku:

W związku z otwarciem dla ruchu tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku 25 kwietnia br. wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu dotyczące ograniczenia w ruchu dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 24 t. Szczegóły TUTAJ .

Strony