Już w przyszłym roku może dojść do połączenia gdyńskich terminali kontenerowych GCT i BCT. Trwają już w tej sprawie negocjacje między właścicielami obu obiektów.

Z dniem 01 stycznia 2017 r. wchodzą w życie nowe uregulowania zakładające obniżenie limitu płatności gotówkowych dokonywanych przez przedsiebiorców.

2 września 2016 r. wchodzi w życie nowy krajowy przepis dotyczący przewozu towarów niebezpiecznych nakładający na uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych obowiązek zamieszczenia w dokumentach, o których mowa w ustawie oraz w  ADR, RID lub ADN uzupełniających informacji w postaci nazwy i adresu podmiotu, którego własnością w chwili przekazania osobie wykonującej przewóz towarów, jest towar niebezpieczny.

W porcie Calais została otwarta nowa strefa buforowa dla ciężarówek. Ma być ona „inteligentniejsza” i bezpieczniejsza. Jej zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa przepraw przez Kanał La Manche do Dover oraz usprawnienie ruchu w obrębie portu.

Ponad trzydzieści tysięcy bezrobotnych z kategorią prawa jazdy „C” lub „C+E” jest zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy na terenie całej Polski.

Takie są wyniki ankiety przeprowadzonej przez ZMPD. Na pytanie Zrzeszenia o liczbę bezrobotnych kierowców odpowiedziała zdecydowana większość PUP.

W związku z docierającymi informacjami na temat wprowadzenia przez Włochy i Węgry nowych krajowych przepisów w zakresie delegowania pracowników i obowiązkach stosowania wynagrodzeń minimalnych dla kierowców ZMPD wystosowało pismo do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. W odpowiedzi ministerstwo udzieliło pisemnej odpowiedzi w sprawie Włoch i Węgier (wszystkie 3 pisma poniżej).

W dniu 20 lipca Komisja Europejska przyjęła komunikat w którym dokonała ponownego przeglądu Dyrektywy o delegowaniu pracowników (Dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r.). Przegląd został dokonany w związku z wnioskami 11 państw członkowskich (w tym Polski) w ramach procedury tzw.

25 lipca w siedzibie Zarządu Portu Gdańsk miało miejsce kolejne spotkanie poświęcone powstaniu parkingu buforowego, który ma rozwiązać problem parkowania samochodów obsługujących Port Północny, głównie DCT.

W spotkaniu oprócz gospodarzy wzięli udział przedstawiciele InvestGda i Budimexu, którzy przedstawili założenia projektu budowy parkingu na ok. 150 pojazdów z zapleczem socjalnym.

1. Węgry – Ustawa regulująca import, export i kabotaż EKAER – nowelizacja ustawy od 1 sierpnia 2016r.:

Od 1.08.2016 wg nowelizacji ustawy EKAER obowiązkowi meldowania podlegać będą nie tylko pojazdy, które muszą płacić myto (pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 tony dmc) !!!

Komisja Europejska odrzuciła protest jedenastu krajów, w tym Polski, w sprawie delegowania pracowników. Nie udało się więc państwom Europy Środkowo-Wschodniej zablokować przepisów.

Bruksela zapowiada dalsze prace nad zmianami w dyrektywie, które - jak podkreśla rząd w Warszawie - są niekorzystne dla polskich firm.

Strony