Dowóz towarów do/z niemieckich portów w tranzycie podlega niemieckim przepisom o płacy minimalnej MiLoG.  
 
Niemiecki Zoll Bundesfinanzdirektion West wyjaśnił, że  transport samochodowy towarów do i z portów niemieckich, w celu ich dalszego wywozu do innych krajów, wymagający  dokonania przeładunku towaru w porcie nie może być uznany za tranzyt wyłączony z obowiązków wynikających z ustawy o płacy minimalnej. Transport taki jest traktowany jak przejazd do i z  punktu docelowego w Niemczech i podlega przepisom o niemieckiej płacy minimalnej (MiLoG).

Komisja Europejska upomniała Polskę i kilka innych krajów (Czechy, Luksemburg  i Portugalię) o pełne wdrożenie przepisów unijnych dotyczących połączenia krajowych rejestrów przedsiębiorców transportu drogowego. Krajowe rejestry i ich wzajemne połączenie powinny działać od 31 grudnia 2012 roku. Polska ma dwa miesiące na udzielenie Komisji odpowiedzi w tej sprawie.

Przegląd techniczny, to święta rzecz nawet w samochodach osobowych, a cóż dopiero w samochodach przeznaczonych do przewozu osób i towarów. Niestety, w transporcie międzynarodowym obecnie obowiązujące przepisy wprowadzają liczne biurokratyczne bariery w realizowaniu działalności gospodarczej w tym zakresie. Jedną z nich jest obowiązek przeprowadzania przeglądu technicznego w kraju zarejestrowania pojazdu.

Wygląda na to, że dawne kłopoty polskich przewoźników międzynarodowych były drobiażdżkiem wobec tego, co nastąpiło teraz. Niemcy, Francuzi, Belgowie, Rosjanie, Białorusini jakby sprzysięgli się, by zniszczyć polski transport samochodowy, który strasznie – ich zdaniem – rozpycha się w Europie.

Europosłowie upominają się o firmy transportowe, które tracą na zamknięciu rosyjskiego rynku na produkty żywnościowe z UE. Komisja Europejska przyznaje, że problem jest poważny, ale zastrzega, że nie ma zamiaru uruchamiać wsparcia na poziomie unijnym. Sprawa była omawiana w poniedziałek wieczorem (09.03.) na sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Eurodeputowani skierowali pytanie ustne do KE, wskazując na straty, które ponoszą unijne firmy transportowe od wprowadzenia w zeszłym roku embarga przez Rosję (źródło: www.zmpd.pl).

Ponownie przedstawiamy Państwu korzystne dla pracodawcy uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku dotyczące pozwu kierowcy domagającego się od firmy transportowej wypłacenia ryczałtów za noclegi.
Treść orzeczenia TUTAJ .

Masz sprawę do inspektorów ITD lub Policji? Chcesz się z nimi skontaktować? Zapraszamy do siedziby PSPD na indywidualne konsultacje.

W związku z przygotowaniami do akcji protestacyjnej, dotyczącej braku skutecznych działań rządu w zakresie:
- narzucenia przez stronę niemiecką płacy minimalnej,
- ryczałtów za noclegi kierowców,
- spraw związanych z wykonywaniem transportu do Rosji,
- systemowego kształcenia kierowców zawodowych
prosimy członków PSPD o deklaracje w tym zakresie.

Stawka 8,5 euro za godzinę dla kierowców przejeżdżających przez Niemcy, która miała zrujnować branżę transportową, to drobiazg wobec nowych problemów. Związanych z nocowaniem.
Urzędnik na delegacji w Niemczech może wydać na nocleg w hotelu 150 euro. Jeśli zatrzyma się u znajomych i nie jest w stanie przedstawić rachunku, należy mu się 25 proc. tej sumy. Na takie same pieniądze liczą teraz kierowcy prywatnych ciężarówek.

Nowe przepisy w Wielkiej Brytanii mogą doprowadzić do braku kierowców ciężarówek, przez co odbiorcy nie dostaną na czas towarów kupowanych na święta.

Strony