Przedawnienie roszczeń w transporcie

Świadczenie usług przewozu rzeczy lub osób, bądź też samo korzystanie z tychże usług jest codziennością. Niemal każdego dnia szeroko rozumiany transport jest obecny w naszym życiu i wynikają z niego określone konsekwencje, a także jest źródłem praw oraz obowiązków zarówno po stronie podmiotów świadczących tego typu usługi, jak i wśród podmiotów czy osób jedynie z nich korzystających.

Zezwolenia EKMT na 2018 r.

Komunikat GITD 49/2017 z 18.12.2017r. dot. zasad wydawania zezwoleń EKMT na 2018 r.:

Komisja Społeczna na posiedzeniu w dniu 13 grudnia  2017 r. ustaliła kryteria podziału zezwoleń EKMT z kontyngentu 2018, w podziale na zezwolenia przydzielone komisyjnie (zgodnie z podaniami) oraz pozostałą pulę przeznaczoną do wolnej sprzedaży.

Francja najbardziej niebezpiecznym kierunkiem dla polskich kierowców

Zagraniczne drogi uznawane są za bardziej niebezpieczne od tych krajowych. Ponad 60 proc. kierowców, właścicieli i osób zarządzających transportem uważa, że obawy związane z międzynarodowymi trasami wzrastają ze względu na napady i porwania samochodów ciężarowych – tak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy INELO.

Strony